خانه / درباره ما

درباره ما

شرکت سبحان سیستم

شرکت سبحان سیستم در سال 1390 با مشاورکت تعدادی از مدیران با تجربه و فعال در صنعت زیرساخت فناوری اطلاعات با تمرکز بر روی زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل و در طول سه دوره فعالیت در حال توسعه نگرشهای تجاری ، کسب و کار و فعالیتهای پژوهشی خود می باشد

تأسیس : در هنگام تأسیس شرکت تمرکز شرکت بر وری روندهای تولید نجهیزات و سامانه های مدیریت امینت اطلاعات متمرکز و موفق به تولید اولین WAF بومی با الگوی هوشمند یادگیری رولهای مقابله گردید.

در دوره دوم فعالیت شرکت بر روی صنعت با گرایش ممیزی و ارزیابی پایداری مراکز داده در مقابل بحران متمرکز و موفق به ترجمه تخصصی استاندارد ANSI/TIA/942 و همچنین تهیه اولین چک لیست استاندارد گردید و در ادامه این روند موفق گردید اولین سند زیست چرخ مراکز داده را با استفاده بررسی بیش از سیزده متدولوژی جهانی تولید نماید

در ادامه مسیر توسعه شرکت سرمایه گذاری سه ساله ای رو بر روی تهیه جدول ماتریسی از زیست چرخ ابداعی و پنج استاندارد جهانی در صنعت مراکز داده انجام و موفق به نهایی سازی این جدول شد.

در ادامه نگرشهای توسعه ای در شرکت سبحان سیستم همزمان با ادامه روند مرحله دوم ، شرکت وارد مرحله سوم فعالیت خود شد

در این مرحله تمرکز شرکت نگرشهای هوشمند در زیرساخت فناوری اطلاعات با گرایش کلی شهر هوشمندو گرایش تخصصی زیرساخت های شهر هوشمند و تمرکز بر روی Edge Data Center قرار داده است 

از ویژگی های این دوره از فعالیت تمرکز بر روی ممیزی داخلی مراکز داده و ارایه طرح های بهبود و همچنین مشاوره در زمینه بهینه سازی و مدرن سازی و استاندارد سازی مراکز داده ساخته شده می باشد